Bireysel Performans Yönetimi

“Kurumsal Hizalanma İçin Bireysel Hedef Algısı Yaygınlaştırılmalıdır”

 

Ironman Consulting, Performans Yönetimi sistemlerini şirket strateji ve hedefleri ile bireysel hedeflerin ilişkilendirilmesi, bireysel gelişim planları ile desteklenmesi, ödüllendirme sistemlerinin kurulması, çalışanların bireysel katkılarının farkına varmaları için kullanılabilecek en güçlü iletişim yöntemi olarak kabul ediyor.

 

Başarı Profili ve Kişisel Gelişim Planı Sistemi (BPGP) organizasyonun vizyon, strateji ve hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik bireysel hedeflerin belirlenmesi ve iletişiminin kurulması, kurumsal kademelerdeki kritik yetkinliklerin geliştirilmesi temeli üzerine kuruluyor.

 

Günlük rutin faaliyetleri, organizasyonun bütünsel iş strateji ve hedefleri ile ilişkilendiren bu kapsamlı planlama süreci sayesinde, iş strateji ve hedefleriyle kişisel hedefleri arasında bir köprü oluşturulması hedefleniyor.

Ironman Consulting’in Performans ve Ödül Yönetimi konusunda birçok yerli ve yabancı kuruluşta gerçekleştirdiği uygulamalar, başarılı sonuçları ile dikkat çekiyor ve bu konuda Türkiye’de gerçekleştirilmiş en iyi örnek uygulamalar arasında gösteriliyor.

QPR Metrics teknoloji çözümü kullanılarak Bireysel Performans Yönetim modeli ile Kurumsal Performans / Balanced Scorecard modelinin etkileşimi sağlanıyor.