CANEA ONE - Strateji Yönetimi

"Stratejik Hedeflere Ulaşmanızı Destekleyen Yönetim Aracıdır"

Stratejik Hedeflerinize Ulaşın
CANEA Strateji Yönetimi, günlük operasyonlara bağlantılar kurarak, stratejinin yaygınlaşması ve çalışanların hedefler doğrultusunda hizalanmalarına yardımcı olur.Stratejik Hedeflerin Paylaşımı
Stratejiler, ulaşılması gereken hedefler ve bunun nasıl başarılacağı konusunda paylaşım geliştirebilirsiniz.İlerleyişin İzlenmesi
İşlerin nasıl yürütüldüğü, nedenleri ve neler olduğuna dair benzersiz nitelikte bir genel görünüm elde edebilirsiniz.Operasyonlara Bağlantı
Strateji ile projeler, yatırımlar ve aksiyonlar arasında etkileşimi oluşturabilirsiniz.
 
Stratejilerinizi Gerçeğe Dönüştürün
CANEA Strateji Yönetimi, her ölçekten şirketin stratejik çalışmalar ile günlük operasyonlar arasında özgün bir ortak nokta oluşturmalarına olanak sağlıyor. Performans yönetimi araçları sağlamaktan çok stratejinin etkinleştirilmesine yönelik tamamen yeni nesil bir ortam sağlıyor. Sistem, stratejiden uygulamaya uzanan zincirin yürütümüne destek sağlıyor. Aksiyon almadan bir sonuç elde edilemez. CANEA Stratejii Yönetimi uygulamada bunu olası hale getiriyor.
 
Çevik Strateji Geliştirme
Dünya hızla değişiyor ve bütün kurumlar, mevcut koşullar altında en iyi şekilde planlama yapabilmek ve hareket etmek için stratejilerini sürekli olarak gözden geçirmek zorundalar. CANEA Strateji Yönetimi ile fikirden aksiyona geçiş sürecinizi çarpıcı bir biçimde hızlandırarak, çalışanların yeni bir hedefe doğru odaklanmalarını sağlayabilirsiniz.
Fonksiyonlar
CANEA Strateji Yönetimi, iletişim, görselleştirme gibi hedeflerin yönetiminde kullanılan akıllı özellikler yardımıyla stratejinizi etkin olarak yönetmenizi sağlar.
Stratejinin Öğeleri
CANEA Strateji Yönetimi ile, perspektifler, hedefler ve performans göstergeleri gibi detaylar vererek vizyonunuzu anlatmak suretiyle kurumun stratejisini tarif edebilirsiniz. Stratejinin öğelerini bir kaç farklı seviyede oluşturabilirsiniz.
İletişim ve İşbirliği
Stratejinin başarıya ulaşması ve hedeflerin gerçekleştirilebilmesinin bir koşulu da, çalışanların sürece dahil olmaları, stratejik hedef ve içeriği anlamalarıdır. Ana sayfadaki açık ve görsel web bileşenlerini kullanarak performans göstergeleri ve hedefleri çalışanlara iletebilir ve böylece strateji çalışmalarını günlük iş hayatının doğal bir parçası haline getirebilirsiniz. Sistemin sosyal iletişim özelliği ile tüm çalışanlar katkıda bulunabilir, yorum yapabilir ve oluşturulan tartışmalarda yer alabilir – görüş bildirebilir.
 
Operasyonlara Bağlantı
CANEA Strateji Yönetimi, strateji doğrultusunda eyleme geçmeniz için size maksimum enerji sağlayan CANEA ONE içinde bulunan diğer modüllerle entegre olarak çalışır. Dolayısıyla, kurumun tüm operasyonel akışları ve sonuçları stratejik hedefler ile etkileşimli olarak tek bir ortamda yürütülebilmektedir.
Aksiyon Yönetimi
Stratejik hedefin değişmesi veya performans göstergelerinden birinin hedefin altında kalması durumunda, başarıya ulaşmak için değişime uyum sağlanması gerekiyor. Strateji odaklı yönetim sürecinin kontrolü ve izlenebilirliğini bütünleşik olarak sağlayan CANEA ONE kapsamında aksiyonlar başlatılabilir ve gerçekleşmeler izlenebilir. Çalışanlar hedeflere erişilmesinde sahip oldukları payı görebilir, aksiyon ve gerçekleşmeleri izleyebilir.
İzleme ve Raporlama
CANEA Strateji Yönetimi ile operasyonlar, stratejiler ve hedeflerinizi kolaylıkla izleyebilirsiniz. Grafiksel ögeler veya görsel nesneler (trafik ışıkları, takometreler gibi) gibi sunulan performans göstergeleri kullanılarak bu izlemeler gerçekleştirilir. Performans göstergelerini gereksinimlerinize göre esnek olarak tanımlayabilirsiniz. Bu sayede; operasyonları genel düzeyde izleme fırsatına sahip olabilir, yönetimin ve yöneticilerin operasyonlar üzerinde tam kontrol elde etmelerini sağlayabilirsiniz.
Diğer Sistemler ile Entegrasyon
Birçok performans göstergesine ilişkin gerçekleşme verileri genellikle finans veya üretim gibi başka sistemler içinde tutulur. Performans göstergelerinin gerçekleşen değerleri sisteme elle girilebilir ancak bilginin belirli aralıklarla otomatik olarak aktarılması en etkili ve verimli yöntemdir. CANEA Strateji Yönetimi bu alanda da şirketlerin veri ortamına uygun özellikleri taşımaktadır.
Gösterge Paneli
Sistemin ana sayfası yardımıyla performans göstergeleri, stratejik yönlendiriciler ve aksiyonları kolaylıkla izleyebilirsiniz. Ana sayfanın tasarımı ve içeriği hem merkezi hem de bireysel seviyede gereksinimlere göre düzenlenebilmektedir.