Risk Yönetimi ve İç Kontrol

“Kurumsal Risklerin Yönetimi ve İç Kontrol Sistemi ile Entegrasyonu”

Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Kontrol Faaliyetleri, geleneksel Risk Yönetimi yaklaşımından farklılaşmış ve birbirleri ile ilişkilendirilmiş olarak yürütülen yönetim modellerine dönüşmüştür.

Ironman Consulting, Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sistemlerini iş danışmanlığı hizmetleri ile bütünleştirerek teknoloji çözümleri alt yapısı ile kurmaktadır.