Bireysel Performans Yönetimi

"Uygulama Deneyimlerinin Zenginleştirdiği Eğitim ve Gelişim Programları"

Kurumsal Performans yönetiminin başarılı olabilmesi için kaçınılmaz alt sistem olan Bireysel Performans yönetimi, bugün organizasyonların etkin olarak uygulamak için çaba gösterdikleri bir yönetim yaklaşımı. 

Strateji ve Hedeflerin yaygınlaştırılması, çalışanların şirkete kattıkları değeri algılamaları ve şirket hedeflerine odaklanmaları için, bireysel performans yönetimi sistemlerinin etkin sonuçlar yaratması gerekiyor. 

 

Şirket içi ve 1 gün sürecek bu eğitimin içeriğini;

  • Vizyon, Strateji ve Kurumsal Performans
  • Performans Yönetimi ve Performans Değerlendirme
  • Kurumsal Performansın Bireylere İndirgenmesi
  • İş ve Yetkinlik Hedeflerinin Belirlenmesi
  • Etkin Ödül Yönetimi
  • Bireysel Performans Yönetiminde Teknoloji oluşturuyor.