Entelektüel Sermaye Yönetimi

"Uygulama Deneyimlerinin Zenginleştirdiği Eğitim ve Gelişim Programları"

 

Bugün bilgi teknolojisi ve yeni ekonomi endüstrisine odaklanmış şirketlerin Pazar Değerleri, Defter Değerlerinden oldukça yüksek seviyelere ulaşmıştır. Örneğin; Microsoft'da bu oran 9 katı, Mcdonalds'da 8 katıdır. 

Şirketin bilançolarında gösterilemeyen ve "Duyumsanmayan" veya "Görünmeyen" varlıklar olarak da adlandırılan "Entelektüel Sermaye" kavramı bir şirketin sahip olduğu kayıtlı bilgiler ve şirketteki çalışanların bilgi, beceri ve deneyimlerini içermektedir. 

Birçok firma geliştirilmesi gereken en önemli kaynak olarak gördükleri Entelektüel Sermaye'nin performansının ölçümlenmesi gerektiğini düşünerek bu konuda sistemler kurmaktadırlar. 

  • Şirketinizin iş hedeflerini, kurumsal yetkinlikleriniz ile ilişkilendirmeyi düşünüyorsanız
  • Uzun vadede iş performansınızı arttırmak ve rekabet üstünlüğü sağlamak istiyorsanız
  • Şirketinizin değer yaratan beceri ve bilgi birikiminin nelerden oluştuğunu belirlemek istiyorsanız
  • Şirketinizin en önemli aktif değerini oluşturan Görünmeyen Varlığı (Intangible Assets) ölçümlemek ve yönetmek istiyorsanız
Entelektüel Sermaye Yönetimi eğitimi ile yapısal bilgiye erişebilirsiniz.