Tahminleyici Bakım

"IoT Analitik Zeka ve Öğrenen Makineler Olmadan İşlevsiz Kalacaktır"

Tahminleyici Bakım (PdM) teknikleri, bakımın ne zaman yapılması gerektiğini tahmin etmek ekipmanının durumunu belirlemeye yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu yaklaşım, rutin ya da zamana dayalı önleyici bakımla kıyaslandığında maliyet tasarrufları vaat ediyor çünkü bakım işlemleri sadece öngörüye dayalı ve gerektiğinde gerçekleştiriliyor.

Tahminleyici Bakım’ ın (PdM) amacı, ekipman arızası meydana gelmeden önce ve bakım yapılarak arıza meydana gelmesini önlemek için öngörülmektedir. Gelecekteki arızaların öngürülmesi ve gerçek zamanlı izlenmesi, arıza oluşmadan önce bakımın planlanmasını sağlar.

Ekipman İlişkisel Analizi - Makinenin Kağıt Havlu Ürün Kalitesine Etkisi

Şimdi, büyük hacimde IoT verisi topladığımız için, anlam kazandırabilme kabiliyetimiz oldukça zorlu hale geliyor. Daha verimli olmak için, otomatik olarak ve gerçek zamanlı olarak veri toplayacak, tahminlerde bulunacak ve tepki verecek bir süreç gerekmektedir. Makine öğrenimi ve bu modeli destekleyen eksiksiz bir analitik zincir gereklidir.

 Gerçek Zamanlı Kokpit Pompaların Tahminlenen Arızalarını Gösteriyor.

Makinelere bağlı sensör verilerinin genişletilmesi, sahada ve fabrikada makine performansının ve arızalarının izlenmesi için yeni iş fırsatları yaratır. Hizmet kuruluşları, varlık maksimizasyonu için müşterilerine seçenekler sunma fırsatlarını artırmaktadır. Üreticiler, çalışma süresini artırabilir, maliyetleri en aza indirebilir ve fabrikadaki pahalı ekipman için işlemleri optimize edebilir.

Ironman Consulting, tahminleyici bakım konusunda uluslararası iş ortakları ile danışmanlık ve analitik teknoloji çözümleri sunuyor.