Risk ve İç Kontrol

“Karşılaşılabilecek Risklerin Etkin Yönetimi İçin Etkin Bir Uygulama Metodolojisi”

Risk Yönetimi, kurumun hedeflerine ulaşabilmesi için güven oluşturmayı hedefleyen, kurumu etkileyebilecek potansiyel olayları ve riskleri tanımlayan ve kurumun tüm risklerinin yönetimini destekleyen bütünleşik bir süreçtir. Uyum yönetimi ise, bir kuruluş içinde menfaati olan ilgili tüm paydaşlar (müşteriler, tedarikçiler, kamu kurumları, çalışan ve hissedarlar) tarafından talep edilen ve her geçen gün artan kural ve düzenlemelere uymaları konusunda şirketlere yol gösteren uygulamalardır.

Küreselleşme nedeniyle ticari faaliyetlerin daha da komplike olması, süreç ve hizmetlerin teknik yönden yeniden tasarımı ve dış kaynak kullanımı ile güdülenen kuruluşlar dinamik risk ortamına hâkim olmaya çalışmaktadır. Herhangi bir aksilik kuruluşun itibarı, dürüstlüğü, faaliyetleri ve ilişkileri üzerinde çok ciddi etkiler yaratabilir.

 

Kuruluşların içinde bulunduğu risk ortamı (risk landscape) kamu kurumları ve sanayi düzenleme kurumları tarafından hiç durmadan çıkarılan kurallardan dolayı daha da karışık hale gelmiştir (Sarbanes Oxley, Basel II, Kontrag vb). Bu durum her bir uyum ve risk kuralını yönetmek için tek başına, proje tabanlı bir yaklaşımı etkisiz ve yüksek maliyetli hale getirmiştir.

Ironman Consulting, Risk ve Uyum Yönetimi danışmanlık hizmetleri ile, kuruluşların faaliyetlerini etkileyen tüm risk ve uyum kurallarını kapsayan bütünleşik bir yaklaşım sağlayarak iç kontrol sistemlerinin geliştirilmesinde kuruluşlara yardımcı olur. Uygun kontrol sistemlerini yerleştirip bu kontrollerin etkinliğini sürekli olarak takip ederek, süreç tabanlı bir yaklaşım ile ilgili risklerin güvenilir derecede tespit edilmesine, açıklanmasına ve değerlendirilmesine olanak verir.

Risk yaşanmaması ve mevzuata uyum ihlalleri olmaması için süreç tabanlı bir kontrol mekanizması sağlayan Risk Yönetimi ve Uyum, iç kontrol uygulamalarının taktiksel ve bir defaya mahsus faaliyetler olmasından ziyade stratejik avantaj haline gelmesinde kuruluşlara yardımcı olur.