Yalın Yönetim 4.0 - Süreç Madenciliği

"Gerçek Zamanlı Süreçlerinizi Keşfetmenizi ve Yönetmenizi Sağlar"

Süreç madenciliğine olan ilginin artmasının iki temel nedeni var.

Veri yığınları arasından süreç madenciliği teknikleri ile, detaylı bilgi sağlanması ve sürekli değişen rekabetçi iş ortamında süreçlerin iyileştirilmesi için güvenilir niceliksel araçlara gereksinim duyulması. Süreç madenciliği teknikleri, objektif bakış açısıyla problemlerin % 80’ini oluşturan standart dışı işlerin (tüm işlerin % 20’sidir) analiz edilmesinde yardımcı olur. Böylece, istisnalar yönetilerek problemler azaltılabilir.

Ironman Consulting, Süreç Madenciliği danışmanlık hizmetleri ile şirketlerin verimlilik ve operasyonel performanslarını arttırma konusunda destek veriyor. Süreç Madenciliği kapsamında, süreç analizlerinin gerçekleştirilmesi ve iyileştirme alanlarının belirlenmesi ile Toyota'nın öncülük ettiği Yalın Yönetim felsefesinin de ilk adımı atılmış oluyor.

Sayısal Yalın Yönetim yaklaşımı ile “müşteri için değer yaratan” aktiviteler saptanır ve öncelikli olarak bu konular üzerinde çalışmalar yapılarak operasyon giderlerinde azalma sağlanır.

Sayısal Yalın Yönetim - Süreç Madenciliği uygulamaları, QPR ProcessAnalyzer teknoloji çözümü ile süreçlere odaklanılarak hangi alanların gerçekten gerekli ve iş sonucuyla uyumlu olduğuna karar vermeye yardımcı olacaktır.