Risk Esaslı İç Denetim

“Karşılaşılabilecek Risklerin Etkin Yönetimi İçin Etkin Bir Uygulama Metodolojisi”

 

 

QPR - Risk Esaslı İç Denetim, süreçlerin tanımlanmasına, görev tanımlarının hazırlanmasına, süreçlerle ilişkili risklerin ve kontrol faaliyetlerinin belirlenmesine olanak sağlıyor.

 

İç Denetim teşkilatı, geleneksel denetim faaliyetlerini risklere odaklanmış olarak yürütebiliyor ve kontrol faaliyetlerini bu doğrultuda teknoloji ortamında gerçekleştirebiliyor.