QPR - Risk Esaslı İç Denetim

"İç Denetim Faaliyetlerini Pratik ve Etkin Olarak Yönetmenizi Destekler"

Risk Esaslı İç Denetim
QPR - Risk Esaslı İç Denetim, süreçlerin tanımlanmasına, görev tanımlarının hazırlanmasına, süreçlerle ilişkili risklerin ve kontrol faaliyetlerinin belirlenmesine olanak sağlıyor. İç Denetim Teşkilatı, geleneksel denetim faaliyetlerini risklere odaklanmış olarak yürütebiliyor ve kontrol faaliyetlerini bu doğrultuda teknoloji ortamında gerçekleştirebiliyor.
Risk Analizlerinin İzlenebilirliği ve Raporlanması
Risk Esaslı İç Denetim, QPR Portalı’nın sunduğu ortam ile çok daha hızlı, izlenebilirliği yüksek ve risk yönetimi şemsiyesi altında yer alan kişilerin kolaylıkla sisteme erişmelerine ve analiz etmelerine olanak sağlar. Risk Esaslı İç Denetim’in en önemli destekçisi etkin bir raporlamadır. QPR, risklerin dönemsel olarak izlenmesi, yüksek risklerin otomatik olarak raporlanması, risk farkındalığının arttırılmasına yönelik etkin araçlara sahiptir.
QPR Mobile Dashboard
Hızlı bir karar mekanizması elde etmek amacı ile dilediğiniz veriye, dilediğiniz yerden erişebileceğiniz görsel sunuma ve özet bilgiye dayalı bir çözüm aracıdır.
  • Kullanıcı için önemli özet bilgiye kolaylıkla erişim
  • Birbiri ile etkileşimli grafiklere erişim
  • Performans Yönetimi ve KPI'lara erişim
  • Görünüm ve dashboardlara erişim