CANEA ONE - Kalite Yönetimi

"Kalite Yönetimi Süreçlerinizin Bütününü Yönetmenizi Kolaylaştırır"

Kalite Yönetiminden Daha Fazlası
Kurumunuz, Kalite Yönetimi kapsamında sürekli iyileştirme, verimlilik, müşteri beklentilerini karşılamak için sistematik bir yaklaşım gereksinimi duyar. CANEA ONE, bir kurumun gereksinim duyduğu Kalite Yönetimi fonksiyonlarına sahip olmanın yanı sıra, esnek altyapısıyla, geleneksel ve kısıtlı yapılandırma özelliği bulunan Kalite Yönetim Yazılımlarından farklılaşmaktadır.
Fonksiyonlar
CANEA ONE çözümü; Kalite Doküman Yönetimi ve İş Akışı Otomasyonu ile tasarım, analiz ve raporlama gibi güçlü fonksiyonları sayesinde Kalite Yönetim sistemi yaklaşımını bütünleşik bir platformda sunar.

CANEA ONE ile, kurumsal gereksinimleri karşılayacak Kalite El Kitabı, Prosedürler ve Talimatlar gibi dokümanların esnek yapıda elektronik belge yaşam döngüsü oluşturulur. Kurumunuza özel oluşturacağınız kütüphane yapısı ile belgelerin izlenebilirliği ve güncellik süresi takibi kolaylaşır.

CANEA ONE, Kalite Yönetim Sistemi kapsamında; sürekli iyileştirme ve verimliliğe katkısı olan Düzeltici ve Önleyici faaliyetler, Denetim Planları ve Denetim Faaliyetleri’nin Koordinasyonu gibi birçok iş akışı; yazılım geliştirme gereksinimi olmadan parametrik yapıda iş akışı kuralları ile oluşturulur, izlenir ve analizi yapılır.