QPR Enterprise Architech - Kurumsal Mimari

"Kurumsal Mimarinin Tüm Boyut ve Katmanları ile Modellenmesini ve İyileştirmeleri Gerçekleştirmenizi Destekler"

Kurumsal Mimari
Kurumsal mimari; bir organizasyonun stratejileri, iş süreçleri, veri ve bilgi gereksinimleri, bilişim sistemleri ve teknoloji altyapısını en üst seviyede tanımlama yaklaşımıdır. Kurumsal mimarinin temel işlevi, kurumun hedefleri, yapısı, işleyişi, kullandığı sistemler ve sistemlerde kullanılan teknolojiler hakkında en geniş perspektiften yapıyı tanımlar. Temel amacı ise, kurum içerisinde bilişim sistemlerinin ve teknolojilerinin kurumun hedefleri ve işleyişi ile uyumlu bir biçimde ortak standartlara uygun hale gelmesini sağlamaktır.
Ironman Consulting, QPR EnterpriseArchitect teknoloji çözümü ile organizasyonların kurumsal mimari yapısının modellenmesi ve iyileştirme anlanlarının, darboğazların belirlenmesi konusunda iş ve teknoloji danışmanlığı hizmetleri veriyor.
QPR Mobile Dashboard
Hızlı bir karar mekanizması elde etmek amacı ile dilediğiniz veriye, dilediğiniz yerden erişebileceğiniz görsel sunuma ve özet bilgiye dayalı bir çözüm aracıdır.
  • Kullanıcı için önemli özet bilgiye kolaylıkla erişim
  • Birbiri ile etkileşimli grafiklere erişim
  • Performans Yönetimi ve KPI'lara erişim
  • Görünüm ve dashboardlara erişim