QPR ProcessDesigner - Sürdürülebilir Süreç Yönetimi

"Süreçlerinizi Üst Perspektiften Modellemenizi ve İyileştirmeleri Gerçekleştirmenizi Destekler"

Etkin Süreç Yönetimi
Süreç Yönetimi, bugün organizasyonların artan rekabet ortamında maliyetlerini düşürmek ve karlılığı artırmak için gerçekleştirmeye çalıştıkları en önemli Kurumsal Performans Yönetimi araçlarından biridir.


 
Süreçlere Odağınızı Artırın
QPR ProcessDesigner, süreçlerinizin tanımlanması, analizi ve iyileştirilmesi için gereksinim duyacağınız özellikleri içeren, çok kullanıcılı bir ortam sağlar.


 
Süreç Adımları ve İlişkilerinin Analizi
QPR ProcessDesigner, süreç bilgisini bir şemalar topluluğu olarak değil, bütünleşik bir hiyerarşik model olarak yönetir. Bu nedenle, süreç yönetimi çalışmalarının çok daha verimli yürütülmesi ve her paydaşın kendi rolüne uygun bakış açısıyla süreçlerini gözden geçirmesine ve analiz etmesine olanak sağlar.


 
Doküman Yönetimi Entegrasyonu
Süreç Yönetimi Yazılımı, doküman yönetim sisteminize kolayca entegre edilebilir.
Süreç Modellerinin Yayımlanması
Tanımlanmış ve analiz edilmiş süreç modelleri, Microsoft Word, Excel ve Power Point’in yanı sıra; PDF, XML, XAML, ebXML formatlarında yayımlanabilir.
Süreç İyileştirme Toplantıları
Hiyerarşik model temelli yaklaşımı ile Süreç İyileştirme Takımları ve Proje Yönetim Ofisleri ortak bir platformdan dinamik süreç akışlarına erişebilir.
Fonksiyonlar
QPR ProcessDesigner, süreçlerin tanımlanması, analizi, aktarımı ve iyileştirilmesi için güçlü bir çözüm aracıdır.
Web Tabanlı Esnek Süreç Yönetimi
QPR ProcessDesigner, süreçlerinizi analiz etmenize olanak sağlayarak verimliliği arttıran, web tabanlı ve esnek bir süreç yönetimi çözümüdür. Modelleme, dokümantasyon, ölçüm ve analizden, sürekli süreç yönetimi ve iyileştirmeye kadar iş süreçlerinizin tamamını etkin olarak yönetmenizi sağlar.

QPR ProcessDesigner ile, grafiksel ortamda tanımlanmış olan süreçlere, portal üzerinden tüm kurum çalışanları kolaylıkla ulaşabilir. Kolay kullanımı ve web üzerinden otomatik yayımlanma özellikleri ile süreç iyileştirme projelerinin hızlı ve kontrol edilebilir olmasını sağlar.
Mevcut Bilgi Sistemleri Altyapınız ile Kolay Entegrasyon
Standart Windows teknolojisini temel alan QPR ProcessDesigner, XML gibi son teknoloji entegrasyon standartlarını destekleyerek, mevcut bilgi sistemleri altyapınızla kolaylıkla entegre olabilecek özelliktedir. QPR ProcessDesigner, süreçler tanıtım ve oryantasyonlarının gerçekleştirilmesi gibi küçük ölçekli uygulamalardan, yeniden yapılandırma projelerine kadar organizasyonların süreçlerle ilgili beklentilerini karşılar.
Süreç Performans Gerçekleşmelerinin Takibi
QPR ProcessDesigner çözümü ile süreç performans parametrelerinizi ve gerçekleşmeleri entegre yapıda QPR Metrics çözümü ile izleyebilirsiniz.
QPR Mobile Dashboard
Hızlı bir karar mekanizması elde etmek amacı ile dilediğiniz veriye, dilediğiniz yerden erişebileceğiniz görsel sunuma ve özet bilgiye dayalı bir çözüm aracıdır.
  • Kullanıcı için önemli özet bilgiye kolaylıkla erişim
  • Birbiri ile etkileşimli grafiklere erişim
  • Performans Yönetimi ve KPI'lara erişim
  • Görünüm ve dashboardlara erişim