Değişim Yönetimi

“Daha İyi Olmaya Çalışmayan, İyi Olarak Da Kalamaz”

Organizasyonların kısa ve uzun vadedeki değişim hedeflerine katkıda bulunacak organizasyonel yapıyı oluşturmak, başarının birinci anahtarıdır.

Organizasyonlar dinamik karakterdedir ve değişen şartlara uyum gösterirler. Bu uyum sırasında da alternatif yaklaşımlara ihtiyaç duyarlar.

Politik etkilerin dışında ve tarafsız olarak yapılacak çalışmalarda Ironman Consulting, organizasyonel yapılandırma konusunda sahip olduğu birikimi şirketlere aktarmayı ve başarıyı paylaşmayı ana yetkinliği olarak görüyor.

Ironman Consulting, organizasyonel yapılandırma çalışmalarını şirketlerin, belirledikleri vizyona ulaşmaları için uygulamayı düşündükleri stratejileri analiz ederek, bu stratejileri gerçekleştirmek için gereksinim duyulan kurumsal yetkinlikleri de içeren bir yaklaşımla yürütüyor.