Dijital Dönüşüm

"Dijital Olgunluk Seviyenizi Belirleyerek Dönüşüme Hazırlanın"

 

 

Dijital Dönüşüm, şirketlerin gelişen teknoloji ile uyumlu iş modelleri ile varlıklarını sürdürmeleri olarak tanımlanabilir. Bir şirket için yüksek karlılık ve büyüme hedeflerini gerçekleştirmede en önemli bariyer, dijital dönüşüm sürecine uyum sağlayamamaktır.

Şirketler, öncelikle dönüşüm için temel iş süreçlerini, organizasyon yapılarını ve stratejilerini analiz etmeli, hangi uygulamanın, hangi platformda, hangi çözümlerle dijital olgunluk kültürüne daha uygun olacağını tespit etmelidirler. Aksi halde; değer katmayan yatırımlar içine girerek verim alınamayan bir dönüşüm için zaman harcamış olacaklardır. Mevcut işleri yönetmek yerine dijital bir gelecek yaratmaya odaklanmalıdırlar.

Değişim süreci, şirket kültürü içerisinde her kademede benimsenmelidir. Sadece şirket yöneticilerinin dijital bir kültüre sahip olmaları değişime yeterli olmayacaktır. Her birimde, şirket yönetici ve çalışanlarının bu değişim sürecini anlaması ve benimsemesi çok önemlidir. Dijital dönüşümün önemini anlayan birimler bu dönüşüme ayak uydurabilir.

Ironman Consulting; süreç yönetimi, stratejik yönetim ve planlama konusunda sahip olduğu deneyim ve bilgi birikimini, şirketlerin Dijital Yol Haritası ile ilişkilendirerek uzun vadeli “Sürdürülebilir Dijital Olgunluk Metodolojisi” ne adım atmalarına destek sağlıyor.