İç Kontrol

“Karşılaşılabilecek Risklerin Etkin Yönetimi İçin Etkin Bir Uygulama Metodolojisi”

 

İç kontrol kurumların hedeflerine ulaşması ve misyonlarını gerçekleştirmesi; bu yolda ilerlerken önlerine çıkabilecek belirsizliklerin en aza indirilmesi amacıyla uygulanan yönetim sistemidir.

5018 sayılı yasa kapsamında; Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini, malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini, karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini, varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

 

 

Ironman Consulting, temsilcisi olduğu QPR Teknoloji çözümleri ile kamu idarelerinde 5018 sayılı yasa ve Kamu İç Kontrol Rehberi doğrultusunda İç Kontrol Sistemleri’ni sürdürülebilirlik esası ile teknoloji platformları üzerinde kurmakta bu konuda iş ve teknoloji danışmanlığı hizmetleri vermektedir.