Süreç Yönetimi

"Uygulama Deneyimlerinin Zenginleştirdiği Eğitim ve Gelişim Programları"

Süreç Yönetimi, bugün organizasyonların artan rekabet ortamında maliyetlerini düşürmek ve karlılığı arttırmak için gerçekleştirmeye çalıştıkları en önemli kurumsal performans yönetimi araçlarından biridir. 

Maliyetleri düşürmek ve verimliliği arttırmak için yapılan çalışmalar ancak şirketlerin operasyonel bilgi sistemleri ve teknoloji ile desteklenen süreç çalışmaları ile yürütüldüğünde başarıyı getiriyor. 

 

Şirket içi uygulanabilecek bu çalıştayın içeriğini;

  • Bütünleşik Yönetim Yaklaşımı İçinde Süreçler
  • Değer Akışı ve Süreç Yönetimi
  • Kurumsal Değer Akışının Modellenmesi
  • Teknoloji Çözümü ile Şirketin Ana Süreçlerinin Tasarlanması oluşturuyor.