QPR Metrics - Bireysel Performans Yönetimi

"Bireysel Performans Yönetimi Modellerinin Çok Hızlı Uygulamaya Alınmasını Sağlar"

Bireysel Performans ve Ödül Yönetimi
“Etkin Olmayan Bireysel Performans ve Ödül Yönetimi Sistemleri” stratejileri hayata geçirmenin önündeki engellerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle Bireysel Performans ve Ödül Yönetimi Bütünleşik Kurumsal Performans Yönetim Sistemi ile ilişkilendirilmeli ve yetkinlik gelişim planları ile desteklenmelidir.

 

 

 

Kişisel Hedeflerinizi İzleyerek Başarıya Ulaşın
QPR Metrics – Çalışan performansı ve yetenek yönetimi için, entegre bir çözüm platformu sunuyor. QPR ile kurumsal seviyeden takım seviyesine kadar hedefleri indirgeyebilir ve yetenek yönetimi modelinizi uygulayabilirsiniz

 

 

 

Kurum İçi İşbirliği Becerilerinizi Geliştirin
QPR ile çalışanlar, görüş ve aksiyonları göstergelere eklerken, yöneticiler de görev atamaları ve sağlanan ilerlemeyi izleyerek edindikleri bilgileri aksiyonlara dönüştürebilirler.

 

 

 

Kurumsal ve Bireysel Hedeflerin Entegrasyonu
Kurumsal düzeyde hedeflere ulaşmak için bireysel hedefler ve bireysel sonuçların entegrasyonunu gerçekleştirebilirsiniz.
Ölçmeye Dayalı Yetenek Yönetim Sistemi
Bireysel yetkinlikler ile ilgili olarak, ölçmeye dayalı bir yetenek yönetim sistemi kurarak potansiyel havuzunu oluşturabilirsiniz.
Yöneticiler ve Çalışanlar Arasında İletişim
Yöneticiler ve çalışanlar arasında performans planlaması, yönetimi ve iletişimini yönetebilirsiniz.

 

 

 

Fonksiyonlar
QPR Metrics, tüm yönetim kademelerinin Stratejik Hedef ve Performansın gelişimini izlemelerini sağlayan bir performans yönetimi çözümüdür.
Performans ve Yetenek Takibi
QPR Metrics, yöneticilerin manuel olarak takip ettikleri ve yaptıkları işlerin otomasyonunu sağlayarak, performans raporlama döngüsünü hızlandırır. Bu sayede, yöneticiler doğru bilgiye, daha hızlı ve analiz edebilmeyi kolaylaştıran bir formatta erişirler.
Farklı Kademeler İçin Karneler
QPR Metrics, esnek ve güçlü yapısı ile bireysel performans ölçüm ve yönetim sistemlerinin uygulanmasını destekleyen bir çözümdür. QPR Metrics ile şirketler stratejilerini ve iş planlarını, çalışanlar nezdinde yaygınlaştırarak, desteklenmesini ve sahiplenilmesini sağlayabilirler.
QPR Mobile Dashboard
Hızlı bir karar mekanizması elde etmek amacı ile dilediğiniz veriye, dilediğiniz yerden erişebileceğiniz görsel sunuma ve özet bilgiye dayalı bir çözüm aracıdır.
  • Kullanıcı için önemli özet bilgiye kolaylıkla erişim
  • Birbiri ile etkileşimli grafiklere erişim
  • Performans Yönetimi ve KPI'lara erişim
  • Görünüm ve dashboardlara erişim