QPR - İç Kontrol

"5018 Sayılı Yasa'ya Uyumlu İç Kontrol Teknoloji Çözümü"

Etkin İç Kontrol Yönetimi İçin Bütünleşik Teknoloji Platformu
QPR İç Kontrol, 5018 sayılı yasa kapsamında yer alan İç Kontrol Mevzuatı ile uyumlu olarak kurumların süreçlerinin tanımlanmasına, görev tanımlarının hazırlanmasına, süreçlerle ilişkili risklerin ve kontrol faaliyetlerinin belirlenmesine olanak sağlıyor. Gerçekleştirilen risk ölçümleri ve iç kontrol teşkilatının kontrol planları doğrultusunda tüm işlemler teknoloji ortamında gerçekleştirilebiliyor.


 
Teknoloji Ortamında İç Kontrol Mevzuatı
İç kontrol teşkilatının kontrol planları doğrultusunda tüm işlemler teknoloji ortamında gerçekleştirilebilir.
İç Kontrol Ortamının Hazırlanması
QPR İç Kontrol ile süreçler tanımlanarak kurumda bütünleşik olarak işlerin nasıl yürütüldüğü dokümante edilebilir.
Risk ve Kontrol Faaliyetlerinin İzlenmesi
Teknoloji ortamında etki ve olasılık değişimleri, risk haritaları, odaklanılması gereken riskler tanımlanabilir.
Risk ve Kontrol Faaliyetlerinin İzlenmesi
QPR İç Kontrol ile iç kontrol ortamında oluşturulan süreçler üzerinde Risk’ler ve Kontrol Faaliyetleri izlenebilir, iç kontrol sorumluları tarafından iç kontrol faaliyetleri gerçekleştirilebilir. Aynı şekilde, teknoloji ortamında etki ve olasılık değişimleri, risk haritaları, odaklanılması gereken riskler tanımlanabilir.
QPR Mobile Dashboard
Hızlı bir karar mekanizması elde etmek amacı ile dilediğiniz veriye, dilediğiniz yerden erişebileceğiniz görsel sunuma ve özet bilgiye dayalı bir çözüm aracıdır.
  • Kullanıcı için önemli özet bilgiye kolaylıkla erişim
  • Birbiri ile etkileşimli grafiklere erişim
  • Performans Yönetimi ve KPI'lara erişim
  • Görünüm ve dashboardlara erişim