Endüstri 4.0 Eğitimi

"Yalın Üretim ve Endüstri 4.0 ile Gelecek"

Endüstri 4.0 konusu birçok şirketin ajandasına girmiş durumda. Bununla birlikte, Yalın ve Endüstri 4.0'ın hangi alanlarda kesişeceği konusu sorgulanıyor. Sorunun cevabı sadece "evet" ya da "hayır" değil, bir yönetim disiplinin diğeri olmadan mümkün olmadığı gerçeğidir. Sadece yalın süreçlere sahip şirketler, teknoloji kullanımını fırsata dönüştürebilirler. Doğru tanımlanmamış süreçler üzerinden koşan operasyonlar, süreçlerin otomasyonu ve dijital dönüşümün önündeki darboğazı oluşturuyor.

Şirket içi uygulanabilecek bu eğitimin içeriğini:

> Dijitalleşme Hakkında Temel Bilgiler

  • Yalın Üretim, Endüstri 4,0 ve Dijitalleşme Kavramları
  • Yalın – Dijitalleşme Projeleri için Temel Gereksinimler
  • Şirket Stratejisi ve Dijitalleşme

> Gereklilikler Ve Dijitalleşmenin Temel Koşulları

  • Sürdürülebilir Değişim İçin Başarı Faktörleri
  • Dijitaleşmede Fırsat – Tehdit  - Riskler

> Örgütsel Modeller Ve Endüstri 4.0 için Yetkinlik Gereksinimleri

  • Endüstri 4.0 Konusunda Yönetim ve  Çalışanların Entegrasyonu – Zihinsel Uyum
  • Yönetim 4.0 Neler Değişecek, Neler Kalacak?
  • Strateji - Deger Zinciri – Organizasyonel Yapı – Paydaşlar – Çalışanlar – BT Sistemleri Entegrasyonu

> Gelecek Adımlar

  • Endüstri 4.0 için Vizyon - Strateji Haritası ve Aksiyonlar
  • Erken Kazanımlar