QPR - Kurumsal Risk Yönetimi

"Risklerin Tanımlanması ve Kurumsal Yayılımda Yönetmenizi Destekler"

Risklerin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi
Kurumlar iş performanslarını arttırmak için, işletmelerin işlevleri sırasında ortaya çıkabilecek riskleri önceden dikkatli bir biçimde ve ayrıntıları ile tanımlayıp değerlendirmeli ve bu riskleri minimize edecek veya tam olarak ortadan kaldıracak önlemleri almalıdır.

QPR Suite - Kurumsal Risk Yönetiminin tüm aşamalarını yönetmek için tek bir platform sunuyor. QPR’ın farklı modülleri ile riskleri tanımlamak, değerlendirmek, yönetmek ve gerçek zamanlı olarak farklı kurumsal seviyeler için risk raporlarının yayımlanmasına olanak sağlıyor.


 
Raporlama
Riskler, anlık olarak izlenebilir ve raporlanabilir.
İzlenebilir Risk ve Faaliyetler
Süreç akışları üzerinde ilişkili riskler ve kontrol faaliyetleri izlenebilir.
Risk Değerlendirme
Risk Yönetimi organizasyonu sorumlu kişiler, uyum gereksinimleri kapsamında değerlendirmelerini yapabilir.
 
Risk Yönetim Çözümü
QPR, ISO 31000 standartlarına göre risk analizlerinin yapılması, risklerin değerlendirilmesi, risk ölçümlerinin gerçekleştirilmesine yönelik gereksinim duyacağınız özellikleri içeren, çok kullanıcılı bir ortam sağlıyor.
Fonksiyonlar
QPR Risk Yönetimi çözümü; Kalite Yönetim Sistemleri, İç Kontrol, EFQM, ISO, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler, İyileştirme Projeleri ve benzeri süreç esaslı yönetim yaklaşımlarının yapılandırılmış olarak yönetilmesini Bütünleşik bir platformda desteklemektedir.
Risk Analizlerinin İzlenebilirliği ve Raporlanması
Risk Yönetimi çalışmaları, QPR Portalı’nın sunduğu ortam ile çok daha hızlı, izlenebilirliği yüksek ve risk yönetimi şemsiyesi altında yer alan kişilerin kolaylıkla sisteme erişmelerine ve analiz etmelerine olanak sağlar. Risk Yönetimi’nin en önemli destekçisi etkin bir raporlamadır. QPR; risklerin dönemsel olarak izlenmesi, yüksek risklerin otomatik olarak raporlanması, risk farkındalığının arttırılmasına yönelik etkin araçlara sahiptir.
QPR Mobile Dashboard
Hızlı bir karar mekanizması elde etmek amacı ile dilediğiniz veriye, dilediğiniz yerden erişebileceğiniz görsel sunuma ve özet bilgiye dayalı bir çözüm aracıdır.
  • Kullanıcı için önemli özet bilgiye kolaylıkla erişim
  • Birbiri ile etkileşimli grafiklere erişim
  • Performans Yönetimi ve KPI'lara erişim
  • Görünüm ve dashboardlara erişim