Kalite Yönetimi

“Kalitenin ve Verimliliğin Geliştirilmesi, Üst Yönetimin Liderliğinde Yıldan Yıla Öğrenilecek Bir Süreçtir”

 

 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, müşteri beklentileri, ihtiyaçları ve mevzuat şartlarını karşılama yolu ile müşteri memnuniyetinin artırılmasını destekleyen yönetim sistemidir.

Kuruluşun organizasyonel yapısından müşterilerinin memnuniyet seviyesine, toplanan verilerin analiz edilmesinden süreçlerin etkin yönetimine, iç denetimlerden ürün tasarımına, satın almadan satışa kadar pek çok noktada Kalite Yönetim Sistemi koşullarını belirler.

 

ISO 9001 Standardı, esas olarak bir kontrol mekanizmasıdır. Bu standardın amacı, hata ve kusurları azaltmak, ortadan kaldırmak ve daha önemlisi oluşabilecek hata ve kusurları önlemektir.

 

Standart, direkt olarak ürün ve hizmet kalitesiyle ilgili değil, yönetim sisteminin kalitesi ile ilgilidir. Buradaki temel varsayım, etkin bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturulması ve uygulanması halinde müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak kaliteli ürün ve hizmetler üretileceğidir.

 

Ironman Consulting CANEA ONE - Kalite Yönetim Yazılımı ile, geleneksel ve kısıtlı yapılandırma özelliği bulunan yazılımlardan farklı olarak, şirketlerin birbirinden farklı olan beklentilerine çözüm sunmaktadır.