Risk Yönetimi

"Uygulama Deneyimlerinin Zenginleştirdiği Eğitim ve Gelişim Programları"

Risk Yönetimi; kurumun hedeflerine ulaşabilmesi için güven oluşturmayı hedefleyen, kurumu etkileyebilecek potansiyel olayları ve riskleri tanımlayan ve kurumun tüm risklerinin yönetimini destekleyen bütünleşik bir süreçtir. Uyum yönetimi ise, bir kuruluş içinde menfaati olan ilgili tüm paydaşlar (müşteriler, tedarikçiler, kamu kurumları, çalışan ve hissedarlar) tarafından talep edilen ve her geçen gün artan kural ve düzenlemelere uymaları konusunda şirketlere yol gösteren uygulamalardır. 

Küreselleşme nedeniyle ticari faaliyetlerin daha da komplike olması, süreç ve hizmetlerin teknik yönden yeniden tasarımı ve dış kaynak kullanımı ile güdülenen kuruluşlar dinamik risk ortamına hâkim olmaya çalışmaktadır: Herhangi bir aksilik kuruluşun itibarı, dürüstlüğü, faaliyetleri ve ilişkileri üzerinde çok ciddi etkiler yaratabilir. 

Ironman Consulting, Kurumsal Risk Yönetimi, Risk Esaslı Denetim ve Uyum Yönetimi alanlarında danışmanlık ve teknoloji desteği vermektedir.